Dla kogo jest ten projekt

Home / Dla kogo jest ten projekt

UWAGA! Projekt jest przewidziany dla osób, które:

 • ukończyły 30 rok życia,
 • mieszkają na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego, na terenie miast: Jastrzębie-Zdrój, Żory, Wodzisław Śląski, Rybnik, Racibórz, Radlin, Kuźnia Raciborska, Pszów, Krzanowice, Czerwionka-Leszczyny, Rydułtowy.; a także gmin: Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Krzyżanowice, Lubomia, Lyski, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik i Świerklany.
 • nie prowadziły / nie miały zawieszonej działalności gospodarczej (firmy) przez minimum 12 miesięcy, nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • spełniają definicję osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub są osobami pracującymi w szczególnej sytuacji (patrz Regulamin – zgodnie z definicją),
 • szczególnie osoby, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ICT lub firmę w istotny sposób wspartą technologiami komunikacyjno-informatycznymi. Sprawdź czy spełniasz ten warunek w załączniku do Regulaminu

Szczególnie zapraszamy do naszego Startupova:

 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne (wymagane jest orzeczenie),
 • osoby bierne zawodowo,
 • długotrwale bezrobotne (minimum 12 miesięcy bez pracy),
 • osoby o niskich kwalifikacjach, maksymalnie ISCED3,
 • osoby po 50 roku życia,
 • pozostałe grupy: reemigranci, repatrianci, imigranci, osoby ubogie, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych,

Definicje powyższych grup: patrz Regulamin.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria zgłoś się! Rekrutacja do projektu przewidziana jest na 4 edycje.

Uwaga: Szczególnie zapraszamy do projektu kobiety, które nie miały do tej pory odwagi, by założyć własną firmę. Powodów może być wiele: masz ambicje prowadzenia własnej firmy, Twój etat jest zagrożony zwolnieniem, masz problem z łączeniem życia zawodowego z rodzinnym i chcesz pozwolić sobie na większa elastyczność, nie potrafisz znaleźć atrakcyjnej dla siebie pracy – to kilka z nielicznych powodów, które przyspieszają decyzję o założeniu własnej firmy. Jak wskazują badania i nasze doświadczenia, wśród kobiet mamy dużą grupę przedsiębiorczych osób, które nie zdają sobie sprawy ze swoich predyspozycji w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zachęcamy także osoby niepełnosprawne, nawet te osoby, których życie ogranicza się do pobytu w domu. Jeśli jesteście programistami, webmasterami, grafikami – oznacza to, że macie umiejętności pozwalające na pracę w każdym miejscu i kontakt z całym światem. Postaramy się pomóc Wam w prowadzeniu wszystkich działań w domu.

Uczestnikami projektu będzie 100 osób, w tym min. 45 kobiet i mak. 55 mężczyzn, w podziale na:

 • min. 60% stanowić będą osoby bezrobotne/bierne zawodowo,
 • 40% osoby pracujące w szczególnej sytuacji,
 • min. 60% stanowić będą osoby mieszkające w miastach średnich i miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze.