Nie płacę – zarabiam

Home / Nie płacę – zarabiam

Jak to możliwe, że nic nie płacę, a jeszcze zarabiam?

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo wkład własny ponosi za Startupovców BLUEFORM i Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z Żor.
Dzięki temu osoby, które zgłoszą się do projektu mogą z niego korzystać bezpłatnie, a nawet otrzymują wsparcie finansowe na zakupy inwestycyjne (do 23 050,00 zł), wsparcie pomostowe  na opłatę ZUS, poradnictwa biznesowego, czynszu, innych ważnych dla działania firmy opłat (do 2 600,00 zł/miesiąc przez 6-12 miesięcy). Jest to dość zaskakujące dla wielu interesujących się naszymi projektami aplikantów, stąd spieszymy wyjaśniać na czym polega przepływ środków w projekcie (w uproszczeniu).

Państwa udział w szkoleniach oraz możliwość uzyskania dotacji finansowane są przez Unię Europejską, Blueformersów i ARPowców. Wynika to z celu projektu, jakim jest stworzenie 100 firm działających na obszarze subregionu zachodniego województwa śląskiego, a co za tym idzie pomoc w budowaniu pewnego i stabilnego rynku pracy. Właśnie z tego powodu Unia wydaje środki na szkolenia, doradztwo czy dotacje. Nam z kolei zależy na budowaniu sieci firm nowoczesnych branży w naszym Subregionie i łączenie ich branżowo, byśmy mogli nie tylko cieszyć się pierwszym rokiem wspólnej przygody w projekcie, ale także stabilizacją i współpracą przez kolejne wiele lat. Dzięki nowym kompetencjom osoby nieaktywne zawodowo i tzw. ubodzy pracujący będą mogły otworzyć firmę, która – dzięki dobrym kwalifikacjom właściciela – będzie w przyszłości zatrudniać kolejnych pracowników. Dzięki nowym i stale poszerzanym kompetencjom Przedsiębiorców rynek pracy rozwija się najefektywniej. Aby ułatwić uczestnikom i uczestniczkom projektu zrobienie pewnych pierwszych kroków w świecie biznesu zapewniamy 6-12 miesięczną finansową dotację pomostową (długość wsparcia ustalona zostanie na etapie realizacji projektu). Uzasadnieniem dla tego typu wsparcia jest obserwowany, szczególnie w branży ICT, czas oczekiwania na pierwsze efekty finansowe nowo powstałych firm. Korzyścią dla Startapovców będzie też ciągłe wsparcie naszych specjalistów, korzystanie z naszego zaplecza biznesowego i programistycznego do prowadzenia firmy.

Całe wsparcie bezpłatne, jakie otrzymasz po zarejestrowaniu działalności będzie objęte pomocą de minimis.

Jednak, by korzystać z przywileju bezpłatnego udziału w projekcie i dodatkowego finansowania wymagamy od naszych uczestników odpowiedzialności za powierzone na ich cel środki. Stąd nałożyliśmy na uczestników pewne obowiązki:

  • szybkie i sprawne przekazanie wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy,
  • szybkie i sprawne podpisanie umowy na udział w szkoleniu,
  • odpowiedzialne podejście do zajęć – dbanie o obecności na zajęciach szkoleniowych (nieprzekraczalny jest pułap 20% nieobecności w projekcie) i doradczych (0% nieobecności), zgłaszanie ewentualnych nieobecności z wyprzedzeniem, punktualność na zajęciach, zaangażowanie w pracę podczas zajęć,
  • przekazanie nam na wyznaczony czas wszelkich dokumentów dotyczących szkoleń i dotacji – na wezwanie;
  • umożliwienie kontroli na miejscu (a nam będzie niezwykle miło      odwiedzić Was przy kawie i porozmawiać, jak Wam idzie w biznesie, to jeden z naszych ulubionych chwil w projekcie),
  • zgłaszanie nam wszystkich nagłych spraw mogących wpłynąć na udział w projekcie z wyprzedzeniem (w momencie wystąpienia sprawy).

To nie jest trudne, zobaczycie sami! A pomoże Wam w tym także opiekun z Biura projektu oraz nasz system komputerowy FIRMOTRON!